Disclaimer

Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

MUCKING AFAZING verleent u hierbij toegang tot www.muckingafazing.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MUCKING AFAZING en derden zijn aangeleverd. MUCKING AFAZING behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.muckingafazing.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide inschrijving of boeking van MUCKING AFAZING.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.muckingafazing.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel MUCKING AFAZING zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MUCKING AFAZING garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De materialen op www.muckingafazing.nl kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MUCKING AFAZING.

MUCKING AFAZING zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij MUCKING AFAZING, haar locatiehouders en adverteerders (alle rechten voorbehouden), tenzij anders vermeld. Voor gebruik van content moet je t.a.t. contact opnemen met de MUCKING AFAZING. Het is niet toegestaan informatie op deze website op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MUCKING AFAZING